Menü Bezárás

Magánnyomozás

Üdvözöljük a Money Team Securitynél , a magánnyomozási szolgáltatások vezető irodájánál.

Tapasztalt szakembergárdánk elkötelezett amellett, hogy segítsen feltárni az igazságot. Akár egy jogi ügyben kell bizonyítékokat gyűjtenie, akár üzleti érdekeit kell védenie vagy egyszerűen csak válaszokat kell találnia a fontos kérdésekre. A diszkrécióra, a titoktartásra és az ügyfelek elégedettségére összpontosítva testreszabott megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek megbízóink egyedi igényeinek. Az esetek nagy részében a munkafolyamat egy telefonos vagy emailben történő konzultációval történik, ahol meghallgatjuk, hogy miben tudnánk leendő megbízónk segítségére lenni. Ezt követően levezetjük, hogy milyen módon tudnánk segítséget nyútjani. Minden lehetséges eljárást ismertetünk, ezek közül kiválasztjuk a legcélravezetőbbet. Ügyfelünket tájékoztatjuk a művelet költségéről és megbeszélünk egy időpontot a személyes találkozóra. A találkozó keretében megbízási-, valamint titoktartási szerződést kötünk, illetve tényvázlatot készítünk. Az ügy részleteit ismerve fel tudunk ajánlani sikerdíjas vagy 50-50%-os fizetési konstrukciót is. A megbízás teljesítése alatt folyamatosan tájékoztatjuk ügyfelünket a magánnyomozás aktuális állásáról. A folyamat végeztével egy mindenre kiterjedő összefoglaló jelentést adunk át, ami tartalmazza a birtokunkba került fényképeket, videofelvételeket, hanganyagokat és minden további dokumentumot. Ezen jelentésünk bizonyító erővel bír, akár hatóságok előtt is. Munkánkat csak és kizárólag a törvényesség keretein belül végezzük. Magánnyomozóink a 2005. CXXXIII. (Személy-és Vagyonvédelmi) törvény szerint járnak el.

Megbízásaink sikereit kapcsolatrendszerünknek, általunk elérhető adatbázisoknak, munkánk során szerzett tapasztalatainknak, szakértelmünknek, illetve modern technikai eszközeinknek köszönhetjük. Minden ügyet teljes diszkrécióval kezelünk, erre szolgál titoktartási szerződésünk is.

Money Team Security szórólap 2
Money Team Security szórólap 1
magánnyomozó

Amiben segítséget tudunk nyújtani:

Vállalati átvilágítás

Ezen folyamat a vállalat működésének, pénzügyeinek és irányítási gyakorlatainak átfogó vizsgálata a kockázat és a befektetési vagy felvásárlási potenciál meghatározása érdekében. A vállalati átvilágítás alapvetően segíti a vállalkozásokat abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és csökkentsék a befektetésekkel és felvásárlásokkal kapcsolatos kockázatokat.Tapasztalt csapatunk bevált folyamatot használ a vállalattal kapcsolatos legfontosabb információk összegyűjtésére, elemzésére és jelentésére. Átvilágítási folyamatunk számos területre kiterjed, beleértve a pénzügyeket, a működést, a jogi és szabályozási megfelelést, valamint a menedzsmentet.A pénzügyi felülvizsgálat az átvilágítási folyamatunk elengedhetetlen része, mivel segít megérteni a vállalat pénzügyi teljesítményét és stabilitását. A pénzügyi felülvizsgálat mellett átvilágítási folyamatunk alapos működési felülvizsgálatot is magában foglal. Megvizsgáljuk a vállalat működését, az ellátási lánc menedzsmentjét, a marketinget és az értékesítést, valamint a termékfejlesztést, hogy meghatározzuk erősségeit és gyengeségeit. Ezeket az információkat a vállalat növekedési potenciáljának felmérésére és a teljesítményét esetlegesen befolyásoló működési kockázatok azonosítására használják. A jogi és szabályozási megfelelés az átvilágítási folyamatunk másik fontos szempontja. Ellenőrizzük, hogy a vállalat megfelel-e az összes vonatkozó törvénynek és szabályozásnak, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a törvény keretein belül működik.

Partnerkapcsolati hűtlenség leleplezése

Ha azt gyanítja, hogy partnere hűtlen, a lehető leghamarabb szeretne bizonyosságot szerezni. A statisztikák azt mutatják, hogy azoknak a hölgyeknek, akik azt gyanítják, hogy partnerük hűtlen, az esetek 85%-ában van igazuk, míg a férfiaknak, az esetek 65%-ában. Megpróbálhatja saját maga is feltárni az igazságot, de ez gyakran hatástalan, vagy partnere még titokzatosabbá válhat. A leghatékonyabb módja annak, hogy nyomon kövesse partnere cselekedeteit, ha megbíz egy magánnyomozót. A magánnyomozók olyan szakemberek, akik képzettek az eszközhasználatban, információgyűjtésben, megfigyelésben, illetve követésben. Ők a legjobb módja a hűtlenség megerősítésének. A folyamat alatt akár személyes jelenléttel, akár eszközeink segítségével dokumentáljuk a célszemély mozgását, találkozóit, beszélgetését. Ha Önben is felmerült a gyanú,keresse fel társaságunkat. Ingyenes konzultáció és szerződéskötés után elindítjuk a folyamatot, amiből Ön bizonyosságot nyerhet.

Eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek felkutatása

Mi a Money Team Securitynél megértjük, milyen nehéz eltűnt-, vagy ismeretlen helyen tartozkodó személyt egyénileg keresni. Ezért nyújtunk személyre szabott és professzionális segítséget, hogy gyorsan és hatékonyan megtaláljuk a munkafolyamat alanyát. Tapasztalt nyomozócsoportunk tájékozódik a keresett személy előzetes életviteléről, környezetéről. Információt gyűjtünk a személy családjától, ismerőseitől. Kapcsolatrendszerünk és eszközeink igénybe vételével kutatjuk a célszemély aktuális tartózkodási helyét. Bejárjuk a környező kórházakat, szállókat, speciális otthonokat. Ilyen és hasonló ügyeken legtapasztaltabb magánnyomozóink dolgoznak, akik csak erre a megbízásra kocentrálnak, a munkaidő lejárta nélkül. Adott esetben a rendőrhatósággal együtt működve. Társaságunknál tisztában vagyunk az eltűnt személy megtalálásának fontosságával. Küldetésünknek tekintjük, hogy a lehető legalaposabb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, és biztosítsuk, hogy a lehető leghamarabb újra találkozhasson a keresett személlyel.

Bizonyíték gyűjtés büntetőeljárásokhoz

Felhasználjuk a bizonyítékgyűjtés összes eszközét,ami magában foglalja az élőerős megfigyelést, követést, a szemtanúk kihallgatását, adott esetben burkolt információ szerzést a gyanúsítottaktól, valamint a dokumentumok beszerzését. Lehet szó gyermekelhelyezési perről, polgári peres eljárásról, illetve bárminemű jogsértő magatartás dokumentálásáról. A munkafolyamat egy úgynevezett összefoglaló jelentés átadásával zárul, amely bizonyító erővel bír, bármilyen hatóság előtt.

Cégen belüli visszaélések leleplezése

Rendelkezésünkre álló nyomozati eszközeinkkel felderítjük a cselekményt, mint például burkolt információszerzéssel történő adatgyűjtés a társaság dolgozóitól, illetve bármely személytől aki a fent említett cselekménynek tudatában lehet. Valamint eszközeink segítségével dokumentáljuk a problémás cselekményt.

Környezettanulmány készítés

Megbízására cégünk profi szakemberei mindenre kiterjedő, részletes környezettanulmányt készítenek a célszemélyről. A nyomozás egyszerre zajlik online térben és élőerős folyamattal. Munkavégzésünk során a legkorszerűbb technikai eszközeink használatát ötvözzük a terep gyakorlaton szerzett tapasztalatainkkal. Adatot gyűjtünk a célszemély múltbéli vagy jelenlegi életviteléről, feltérképezzük a napirendjét, mozgásterét, kapcsolati hálóját, adott esetben anyagi helyzetét.

Hűségpróba

A párkapcsolati hűségpróba fontos eszközt jelenthet megbízónk számára, hogy felmérje kapcsolata jelenlegi állapotát. A hűségteszt segíthet azonosítani a kapcsolatban felmerülő lehetséges problémákat, ezáltal rálátást nyer, hogy milyen módon a legjobb kezelni ezeket. Megbízásunk során a célszemély ideáljának megfelelő illető felveszi a kapcsolatot az érintettel. Az érdeklődési körének megfelelően alakítja a beszéd témát, majd olyan irányba tereli a beszélgetést, amiből minden kétséget kizáróan leszűrhető, hogy a célszemély milyen módon reagál egy másik illető közeledésére. A felkeresést igény szerint el tudjuk végezni kizárólag online, kizárólag személyesen vagy online felkeresést követő személyes találkozással is.

Családfakutatás

A családfakutatás családtörténetünk olyan jellegű tanulmányozása, amely lehetővé teszi számunkra, hogy feltárjuk saját családi történelmünket és kapcsolatba lépjünk távoli rokonokkal. A folyamat során a helyileg illetékes intézményektől, egyházaktól, illetve levéltárakból jutunk hozzá olyan információkhoz, amelyeket kapcsolatrendszerünk, valamint felhatalmazás nélkül lehetetlen lenne feltárni.

eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek felkutatása

Eszközhasználat – Árlista

Rejtett kamera: 8 000 – 20 000,- Ft/nap
Nyomkövető eszköz: 8 000 – 20 000,- Ft/nap
Távolsági lehallgató készülék: 8 000 – 20 000,- Ft/nap
Rejtett lehallgató készülék: 8 000 – 20 000,- Ft/nap

Minden megbízás egyedi eljárást igényel, ezért csak a körülmények ismeretében tudunk teljeskörű felvilágosítást adni.

Partnerkapcsolati hűtlenség leleplezése
40 000 – 250 000,- Ft

Eltűnt vagy ismeretlen hely….
50 000 – 350 000,- Ft

Bizonyíték gyűjtés bünt. elj.
40 000 – 150 000,- Ft

Cégen belüli visszaélések
60 000 – 185 000,- Ft

Környezettanulmány k.
85 000 – 500 000,- Ft

Hűségpróba
85 000 – 150 000,- Ft

Családfa
120 000 – 350 000,- Ft

Eszközhasználat