Menü Bezárás

Magánnyomozás

A magánnyomozási folyamat egy megbízási-, valamint titoktartási szerződés kitöltésével indul. Munkavégzésünk során minden lépésről tájékoztatjuk ügyfelünket. A megbízás végeztével pedig egy teljes összefoglaló jelentést adunk át önnek, ami bizonyító erővel bír, akár a hatóságok előtt is. Minden megbízás esetében egyedi árszabás történik. Bizonyos esetekben sikerdíjas-, más esetekben 50-50% -os fizetési konstrukciót alkalmazunk. Ügyfeleinknek részletezünk minden megoldási lehetőséget a munkára vonatkozóan, majd kiválasztjuk a legcélravezetőbbet. Biztosíthatjuk, hogy minden eszközünkkel azon leszünk, hogy megbízásunkat sikerre vigyük. Munkánkat csakis a törvényesség keretein belül végezzük!

Megbízásaink sikereit kapcsolatrendszerünknek, általunk elérhető adatbázisoknak, munkánk során szerzett tapasztalatainknak, szakértelmünknek, illetve modern technikai eszközeinknek köszönhetjük. Minden ügyet teljes diszkrécióval kezelünk, erre szolgál titoktartási szerződésünk is.

magánnyomozó

Amiben segítséget nyújtani:

Partnerkapcsolati hűtlenség leleplezése

Akár személyes jelenléttel, akár eszközeink segítségével dokumentáljuk a célszemély mozgását, találkozóit, beszélgetését. 

Eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek felkutatása

Tájékozódunk a keresett személy előzetes életviteléről, környezetéről. Információt gyűjtünk a személy családjától, ismerőseitől. Kapcsolatrendszerünk és eszközeink igénybe vételével próbáljuk megtalálni a célszemély aktuális tartózkodási helyét. Adott esetben a rendőrhatósággal együtt működve. 

Bizonyíték gyűjtés büntetőeljárásokhoz

Lehet szó gyermekelhelyezési perről, polgári peres eljárásról, illetve bárminemű jogsértő magatartás dokumentálásáról. A munkafolyamat egy úgynevezett összefoglaló jelentés átadásával zárul, amely bizonyító erővel bír bármilyen hatóság előtt. 

Cégen belüli visszaélések leleplezése

Burkolt információszerzéssel adatot gyűjtünk a társaság dolgozóitól, illetve bármely személytől aki a fent említett cselekménynek tudatában lehet. 

Környezettanulmány készítés

Adatot gyűjtünk a célszemély múltbéli vagy jelenlegi életviteléről, feltérképezzük a napirendjét, mozgásterét, kapcsolati hálóját, adott esetben anyagi helyzetét. 

Hűségpróba

Adatot gyűjtünk a magánnyomozás alanyának érdeklődési köréről, zsáneréről, valamint gyakran látogatott helyeiről. Ezt követően megtörténik a kapcsolatfelvétel akár személyesen, akár online. 

Családfakutatás

Az illetékes önkormányzatnál, illetve egyháznál informálódunk, adatot gyűjtünk, majd a szükséges adatok birtokában felvázoljuk az érintett személy vérvonalát. 

eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek felkutatása