Menü Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatvédelmi nyilatkozat Money Team Security Kft.-vel, mint adatkezelővel (1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53.) – továbbiakban Vállalkozó – kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatainak kezelése – védelme érdekében, a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályait állapítja meg az 2016/679 számú európai parlamenti és tanácsi  rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint a 2016/680 számú európai parlamenti és tanácsi irányelv  Vállalkozóra vonatkozó pontjai alapján.

A jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a Vállalkozó által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatvédelmi és adatkezelési politikáját, hogy a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Adatvédelmi tájékoztató frissítése

Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat jogszabályok vagy egyéb változások miatti frissítését bármikor elvégezze. A változások a módosított nyilatkozat feltöltésével lépnek hatályba.

A https://moneyteamsecurity.hu weboldal adatvédelmi – adatkezelési szabályzatának kialakításakor arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap használatának feltételei

A Vállalkozó kezelésében álló https://moneyteamsecurity.hu weblap, az oldalra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik, illetve a weboldal teljes értékű használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő tájékoztató elolvasása után, a hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Elfogadom” ikon aktiválásával.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására, illetve az Adatvédelmi nyilatkozatról szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja.

A weboldal látogatása kapcsán az Ön személyes adatai (amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe. Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másfelől Ön a Kapcsolatfelvétel lehetőségével élve, szabad akaratából dönthet úgy, hogy megadja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, amennyiben a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az Adatvédelmi nyilatkozatot a Vállalkozó minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön meglátogatja a Vállalkozó által üzemeltetett https://moneyteamsecurity.hu weboldalalt, illetve kapcsolatba lép az információs e-mail címek valamelyikével. A vállalkozó weboldala RapidSSL, és HTTPS – biztonsági protokollon keresztül üzemel, vagyis a weboldal és a felhasználó gépe közötti adatkapcsolat titkosított, ahhoz harmadik fél nem férhet hozzá, így a weboldal tanúsítványai garantálják az oldalon áthaladó információk sértetlenségét, mely tanúsítványok hitelesítve vannak az adott tárhelyre, így az a weboldalra érvényes.

A https://moneyteamsecurity.hu honlap tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így a Money Team Security Kft. fenntart a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek másolása, az oldal szövegéből bármely rész kimásolása, a teljes vagy a kiemelt rész más weboldalon vagy nyomtatott médiában való feltüntetése, saját szellemi termékként történő megjelenítése, felhasználása.

Money Team Security Kft. elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A kezelt adatok köre

A https://moneyteamsecurity.hu honlap használata nincs regisztrációhoz kötve, csak olyan adatokat tárolunk, melyek a szolgáltatások igénybevétele érdekében az oldal látogatása során keletkeznek, melyeket a Vállalkozó rendszere-szervere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Vállalkozó adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzeti, illetve EU jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Technikai adatok

A Vállalkozó által a weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok.

Cookie

A cookie-k rövid szövegek, amelyek használatával a web böngészőkről tárolhatóak adatok. Cookie-k használatával tárolhatóak és fogadhatóak azonosítók, illetve számítógépekre, telefonokra és más eszközökre vonatkozó egyéb információk. Más technológiákat – többek között a böngészőjében vagy a készülékén tárolt adatokat, a készülékéhez kapcsolódó azonosítókat – és egyéb szoftvereket is alkalmaznak hasonló célokra. A jelen szabályzatban mindezekre a technológiákra „cookie-k” néven utalunk. A https://moneyteamsecurity.hu weboldal, valamint ezzel összefüggésben a Money Team Security Kft. facebook oldala használja a Google Adwords remarketing követőkódjait, az érdeklődők itt tett látogatásaik során egy, vagy több cookie-t küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely által annak böngészője, a meglátogatott oldalak azonosíthatóak.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Azért vannak, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap bizonyos funkciói vagy alkalmazások működni tudjanak
 • Állandó cookie: Honlapon a jobb felhasználói élmény érdekében vannak.
 • Biztonsági cookie

A weboldalról származó adatok: Látogatási dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

A honlap naplózásának adatkezelési célja:

A honlap látogatása során a Vállalkozó a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Vállalkozó honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Vállalkozó jogos érdekének védelme. A Vállalkozó az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen tartalom honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a Vállalkozó részére.

A Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A https://moneyteamsecurity.hu weboldal látogatottsági és webanalitikai adatainak mérését a Google Analytics szervere végzi.

Google Inc.

Címe: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatkezelés célja: Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, hirdetések megjelenítése

Facebook Ireland Limited – Facebook Ireland LtdCíme: Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

Adatkezelés célja: Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, hirdetések megjelenítése

A weboldal technikai kiszolgálója

PCP Informatikai Kft.

Székhely: 2315 Szigethalom, Thököly Imre u. 40.
Telephely: 2316 Tököl, Fő utca 106.
Adatkezelés célja: biztosítja a weboldal és e-mail cím tárhelyét.

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés

A Vállalkozó által a weboldalon a Kapcsolatfelvétel érdekében minden látogatónak biztosítja, hogy a látogató saját döntése szerint, szabad akaratának megfelelően megadhassa a következő adatokat:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Üzenet szövege

Személyes adatok nyilvántartási rendszerének biztonsága

A Vállalkozó külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat saját maga dolgozza fel, kezeli azokat és tárolja. Money Team Security Kft. a vállalkozásával kapcsolatos összes adatot, az internettel sem fizikálisan sem pedig digitálisan össze nem kapcsolt, önálló adathordozón – NAS lemezeket, lemezpartíciókat vagy USB-flash meghajtókat – titkosító program segítségével védi, amely program AES 256-bites titkosító algoritmust használ. A titkosított adatokhoz jelszó megadása nélkül még akkor sem lehet hozzáférni, hogyha az adathordozóhoz valaki fizikálisan hozzá is fér, vagy ellopják a merevlemezeket.

A személyes adatok jogosultjainak jogai

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Vállalkozó – bármely oknál fogva – kezeli, a Vállalkozó adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

a) tájékoztatáshoz való jog;

b.) helyesbítéshez való jog;

c.) elfeledtetéshez való jog;

d.) adatkezelés korlátozásához való jog;

e.) adathordozhatósághoz való jog;

f.) tiltakozáshoz való jog.

Adatvédelmi hatóság, jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Budapest, 2021. 01. 02.    Money Team Security Kft.